vervolg

Diensten

Credam BV is een landelijk opererend incassobureau in Credit Management. Onze dienstverlening bestaat uit diverse disciplines; pre-incasso, debiteurenbeheer, minnelijke en gerechtelijke incasso. Door een hechte samenwerking met gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Vleuten & Van Hooff, hebben wij één gezamenlijk doel, namelijk het voorkomen en oplossen van uw incassoproblemen. Tevens kunnen wij in overleg met u, uw debiteurenbeheer optimaliseren.

Wij streven ernaar om de door u uit handen te geven vorderingen, zo volledig mogelijk te incasseren, inclusief alle bijkomende kosten.

Snelheid

Het is van groots belang dat de debiteur zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt tot betaling van de openstaande factuur. Dit betekent: op de dag van het in ontvangst nemen van uw incassodossier, direct de eerste sommatie wordt verzonden. Binnen 24 uur zal Credam BV telefonisch contact opnemen met uw debiteur. 

Alles onder één dak

Credam BV kan zowel het minnelijk als het gerechtelijk traject voor u verzorgen. Op het moment dat in het minnelijke traject niet lukt om de vordering te incasseren, kunnen wij direct schakelen naar het gerechtelijke traject in samenwerking met gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Vleuten & Van Hooff. Wij beschikken in de regio over ruim 20 jaar ervaring, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de (draagkracht van) uw debiteuren.

Preventie

Bovendien zal van het doelmatig optreden bij onbetaalde rekeningen een preventieve werking uitgaan voor volgende transacties. Een schuldenaar spiegelt zich vaak aan het gedrag van de schuldeiser. Door snel en daadkrachtig op te treden, zal een schuldenaar aan hem gegunde termijnen ook beter in acht nemen.

Meedenken/ periodiek overleg

Wij zijn gewend voor onze opdrachtgevers als klankbord te fungeren en mee te denken met uit het te voeren beleid. Indien gewenst kan er periodiek overleg gevoerd worden om lopende en afgesloten incassodossiers te evalueren.

Communicatie

Het is mogelijk om via onze website, online 24/7 uw incassodossiers te volgen. U kunt incassodossiers individueel bekijken, maar ook importeren in een excel-bestand downloaden. Hier ontvangt u een totaaloverzicht van de incassodossiers, welke voor management doeleinden kan worden gebruikt.

Voorts bent u altijd vrij om ons te benaderen, waarna wij u van de nodige informatie kunnen voorzien.

Wij zullen u daarnaast actief op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de door u uit handen gegeven incassodossiers. Tenminste één maal per maand zal aan u een totaaloverzicht worden gezonden van alle uit handen gegeven dossiers.

usp

Vrijblijvend Gesprek


Uiteraard kunt u te allen tijde contact opnemen met Credam om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie.


lees verder verder

Voor wie werken wij...


Credam werkt thans oa voor Transportbedrijven, IT organisaties, Groothandels, maar sluit uiteraard in basis geen enkel branche uit. Indien u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor u of voor de branche waarin u werkzaam bent, dan maken wij graag een afspraak met u.


lees verder verder