vervolg

Disclamer

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.credam.nl. Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Credam B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Credam B.V. garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Credam B.V. is geregistreerd in Amsterdam, Nederland, met registratienummer 55285007

 

Any liability is limited to the amount in each case, under our professional liability insurance. Our terms and conditions are available on www.credam.nl.This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Credam B.V. rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. Credam B.V. cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses. Credam B.V. is registered in Amsterdam, The Netherlands, with registered number 55285007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usp

Vrijblijvend Gesprek


Uiteraard kunt u te allen tijde contact opnemen met Credam om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie.


lees verder verder

Voor wie werken wij...


Credam werkt thans oa voor Transportbedrijven, IT organisaties, Groothandels, maar sluit uiteraard in basis geen enkel branche uit. Indien u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor u of voor de branche waarin u werkzaam bent, dan maken wij graag een afspraak met u.


lees verder verder