vervolg

Dossier

Er zijn diverse manieren om een dossier aan te leveren bij Credam.

Per email op : info@credam.nl

Per fax op: 0255-740 012

Per post naar: Credam BV, Postbus 257, 1970 AG,IJmuidenNa ontvangst van het dossier wordt er door ons met u contact opgenomen om de condities door te nemen en eventuele onduidelijkheden te bespreken. Daarnaast ontvangt u een incasso overeenkomst, waarin wordt vastgelegd wat de afspraken zijn. U bent geen abonnementskosten verschuldigd en kunt te allen tijde opzeggen. Deze overeenkomst is slechts om aan elkaar de afspraken te bevestigen.ALLE dossiers worden in behandeling genomen tegen de zuiverste `no cure no pay` vorm die er bestaat. U bent ons een vast percentage aan provisie verschuldigd, indien er betaling plaatsvindt voor de hoofdsom of minder. Indien een dossier volledig betaald is, inclusief de rente en kosten, ontvangt u de hoofdsom en worden de extra ontvangsten gezien als provisie. Vindt er geen betaling plaats en blijkt het dossier niet te incasseren, bent u ook geen provisie of andere vormen van kosten verschuldigd. U bent gedurende de volledige incasso procedure gerechtigd om een dossier kosteloos terug te trekken bij Credam. Indien er wordt besloten om te gaan dagvaarden, bent u in de samenwerking met gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Vleuten & Van Hooff GEEN kosten verschuldigd voor het opmaken van de dagvaarding of kosten voor bemiddeling in een juridische procedure.Voor verdere informatie kunt u ons bereiken via het genoemde telefoonnummer of direct via email.

usp

Vrijblijvend Gesprek


Uiteraard kunt u te allen tijde contact opnemen met Credam om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie.


lees verder verder

Voor wie werken wij...


Credam werkt thans oa voor Transportbedrijven, IT organisaties, Groothandels, maar sluit uiteraard in basis geen enkel branche uit. Indien u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor u of voor de branche waarin u werkzaam bent, dan maken wij graag een afspraak met u.


lees verder verder